Czy zmiany klimatu mogą pogorszyć globalny konflikt?

Czy zmiany klimatu mogą pogorszyć globalny konflikt?

Na Bliskim Wschodzie jest region znany jako Żyzny Półksiężyc. Obejmuje części, które są obecnie Turcją, Irakiem i Syrią. W starożytności był znany jako miejsce narodzin rolnictwa. Ale obszar nie jest już tak płodny. Bagna, które pokrywały znaczną część obszaru, w dużej mierze wyschły. W latach 2007–2010 w regionie odnotowano bardzo mały deszcz. Cierpiała najgorsza susza, jaka miała miejsce od czasu, gdy naukowcy zaczęli tu prowadzić zapisy.

Zmiana klimatu nie spowodowała suszy, ale prawdopodobnie pogorszyła sytuację. Uprawy nie powiodły się. Ludzie głodowali. Wiele osób przeniosło się z obszarów wiejskich do miast, tłocząc się w obszarach miejskich.

Rok później wybuchła wojna domowa w Syrii. Ta wojna wciąż trwa. Czy zmiana klimatu była winna konfliktu? Naukowcy nie wszyscy się zgadzają. Jednak wiele badań sugeruje, że takie konflikty mogą stać się bardziej prawdopodobne w społecznościach podkreślanych przez ekstremalne warunki pogodowe, które mają pojawić się w ocieplonym świecie.

Zmiany klimatu już wpływają na społeczności ludzkie na wiele sposobów. Wypycha niektóre regiony, ponieważ wzrost poziomu morza zmniejsza rozmiary wysp i usuwa niektóre nadmorskie miasta. Zniszczył i zniszczył miasta i miasteczka z powodu niesprzyjającej pogody lub mega pożarów. Zaczęło przynosić choroby i ogrzewać pracę w niektórych regionach. Zmienia się nawet to, co można jeść.

Sherri Goodman jest ekspertem ds. Bezpieczeństwa i członkiem zarządu Centrum Klimatu i Bezpieczeństwa w Waszyngtonie. „Zmiany klimatyczne to mnożnik zagrożeń”, mówi. „Pogarsza istniejące napięcia na całym świecie”, wyjaśnia. „I pogarsza istniejące zagrożenia”.
A co z Syrią?

Goodman wskazuje na Syrię jako dobry przykład. Kiedy rolnicy i pasterze przenieśli się do miast, nie było wystarczającej ilości żywności, wody i mieszkań dla wszystkich. To powiększyło istniejące problemy polityczne. I to zestresowało ludzi, czyniąc ich złymi, przestraszonymi i spiętymi.

„W miksie było wiele sił”, mówi. „Ale teraz jest dobrze udokumentowane, że susza o zaostrzonym klimacie była jednym z czynników, które doprowadziły do ​​niepokojów, które widzieliśmy w tym kraju”.

Sprawiając, że ludzie przemieszczają się w swoich krajach lub do nowych, ekstremalne warunki pogodowe i wzrost poziomu morza mogą być przyczyną konfliktów klimatycznych. W regionach takich jak Arktyka topnienie lodu morskiego może prowadzić do globalnych potęg konkurujących o kontrolę dróg wodnych i zasobów naturalnych, dodaje Goodman.

Ale nie powinniśmy zbyt szybko zakładać, że zmiany klimatu powodują wojnę, niektórzy eksperci ostrzegają. Ludzie często wyolbrzymiają związek między klimatem a konfliktem, mówi Jan Selby. Jest profesorem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Sussex w Anglii.

Selby badał twierdzenia, że ​​zmiany klimatyczne doprowadziły do ​​wojny domowej w Syrii. Odkrył, że wiele badań uprościło sytuację. Zakładali, że susza jest największym powodem, dla którego ludzie przeprowadzają się do miast. W rzeczywistości jego zespół odkrył, że większymi przyczynami były ubóstwo, wyczerpywanie się zasobów wód podziemnych i konflikt na granicach Syrii. To nie wszystko. Niektóre polityki rządowe rozszerzyły przemysł rolny poza jego możliwości. Na przykład zauważa, że ​​finansowane przez rząd projekty budowy ogromnej infrastruktury rolnej spowodowały presję na zwiększenie produkcji pszenicy ponad to, co było zrównoważone.

To prawda, dla innych badań klimatu i konfliktu, mówi Selby. Zmiany pogody, zwłaszcza suszy, są często oskarżane o migrację i niepokoje społeczne. „To jest złe”, mówi.

W rzeczywistości, nawet na obszarach wiejskich, rozwijających się, globalne czynniki ekonomiczne odgrywają rolę. Jakie rodzaje czynników ekonomicznych? Mówi na przykład o zmianach cen paliw i nawozów. Mogą one zaszkodzić dochodom rolnika. Tak samo mogą wzrosnąć koszty transportu produktów rolnych na rynek. A podatki nakładane przez samorządy lub milicje mogą popychać rolników ponad granicę. „Zbyt często”, mówi, „analitycy ignorują to i błędnie traktują suszę jako główną zmienną”.

Colin Kelley zwykle się zgadza. Jest klimatologiem w International Research Institute for Climate and Society. Jest na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Kelley jest także autorem kluczowych badań na temat roli suszy związanej ze zmianami klimatu w wojnie domowej w Syrii.

„Istnieje wiele sposobów konfliktu. I wszystko to było prawdą w Syrii ”, zauważa. Ale, dodaje, w tym przypadku oczywiste jest, że stres środowiskowy dodaje się do innych presji.

Badanie Kelleya ujawniło wyraźne oznaki w Syrii, że zmiany klimatyczne pogorszyły suszę w regionie. Stwierdził również, że kryzys rolniczy, który spowodował ten kryzys, zwiększył presję na kraj, który już jest niestabilny. „Wszystkie te rzeczy są ze sobą powiązane”, mówi. Jeśli spojrzysz tylko na jedną z nich, „dostajesz tylko część obrazu”.
Może być też stronniczość

Wiele osób nie wie, jak klimat może być powiązany z konfliktem, mówi Tobias Ide. Pracuje w Georg Eckert Institute w Brunszwiku, Niemcy. Tam studiuje kwestie, które odgrywają rolę w pokoju i konflikcie.

Ide dokonał przeglądu 124 badań, które dotyczyły możliwych powiązań między klimatem a konfliktem. Wszystkie zostały opublikowane w latach 1998–2017. W nich znalazł to, co uważa za stronniczość próbkowania. Oznacza to, że naukowcy częściej badali obszary, które były już gwałtowne, łatwe do odwiedzenia lub jedno i drugie. Większość badań dotyczyła Afryki i Bliskiego Wschodu. Inne obszary świata, takie jak Ameryka Południowa i Oceania, w ogóle nie były badane.

Skupianie się tylko na obszarach przemocy może sprawić, że związek między klimatem a przemocą wydaje się silniejszy, przekonuje. Jeśli celem jest nauczenie się, jak skutecznie przystosować się do zmian klimatu, naukowcy powinni przyjrzeć się szerokiej gamie przykładów, mówi.

Ide koncentruje się obecnie na badaniach nad budowaniem pokoju w środowisku. Są to programy, w których wspólne wyzwania środowiskowe faktycznie łączą kraje. W tych miejscach ludzie współpracują, aby rozwiązać swoje problemy.

„Nawet pod presją i stresem środowiskowym”, zauważa, „są przypadki, w których ludzie lub grupy lub społeczności, które były w konflikcie w przeszłości, łączą siły i wspólnie zarządzają tymi wyzwaniami”.

http://poteganatury.pl/
http://terazwsieci.pl/
http://www.gajg.pl/
http://www.3pionki.pl/
http://www.bud-len.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.