Kobiety zamykają lukę w uczestnictwie w nauce, ale powoli

Kobiety zamykają lukę w uczestnictwie w nauce, ale powoli

Dzisiejszy informatyk może czuć się mniej licznie. I miała rację: według nowego badania jest ponad pięć razy więcej mężczyzn niż kobiet w tej dziedzinie. Niestety, jej odpowiednik żyjący w następnym stuleciu może czuć to samo. A w następnym stuleciu. W rzeczywistości może to potrwać nawet 280 lat, zanim kobiety i mężczyźni będą w równym stopniu reprezentowani w badaniach informatycznych, jak sugeruje to badanie.

Naukowcy z University of Melbourne w Australii porównali ogólną liczbę kobiet i mężczyzn pracujących w nauce. Przyjrzeli się lukom płci w kilku dziedzinach nauki, technologii, inżynierii, matematyki i medycyny. Razem są one określane jako pola STEMM. Naukowcy przeanalizowali, jak duże są różnice w uczestnictwie mężczyzn i kobiet. I chcieli wiedzieć, czy – i jak szybko – te luki mogą zniknąć.

Ludzie już od dłuższego czasu wiedzą o różnicach między płciami w polach STEMM. Wiele programów pracowało nad zwiększeniem liczby dziewcząt i kobiet w nauce. Kluby i zawody tylko dla dziewcząt zachęcają dziewczęta do kontynuowania treningu STEMM. Profesjonaliści STEMM mogą znaleźć wsparcie w sieciach mentorskich. Takie wysiłki pomogły. Luka w ostatnich latach zmniejszyła się, ale tylko w niektórych dziedzinach. To może skłonić ludzi do myślenia, że ​​nauka znajduje się na drodze do równości między płciami.

W rzeczywistości nadal pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, pokazują dane. Dotyczy to szczególnie kobiet w informatyce, fizyce, matematyce i chirurgii. Przy obecnych wskaźnikach zmian naukowcy twierdzą, że żadna z tych luk nie zostanie zamknięta przez co najmniej pięć dekad. Zgłoszono ich odkrycia online 19 kwietnia w PLOS Biology.
Jak to znaleźli

Naukowcy rozpoczęli od oszacowania, ilu mężczyzn i kobiet pracuje w szerokim zakresie dziedzin. Aby to zrobić, przeszukali bazy danych artykułów, które naukowcy napisali, aby zgłosić wyniki swoich badań.

W latach 2002-2016 opublikowano ponad 10 milionów prac naukowych w dziedzinach STEMM. Liczba kobiet, które sporządzały prace badawcze, jest dobrym prognostykiem liczby kobiet pracujących w każdej dziedzinie – zauważa zespół. Używając programu komputerowego, policzyli, ilu mężczyzn i kobiet zostało wymienionych w tych artykułach jako autorzy. (Badacze nie zliczali nazwisk, które mogły należeć zarówno do mężczyzn, jak i kobiet, takich jak Chris czy Robin. Takie nazwy stanowiły niewielki procent danych, więc nie wpłynęły znacząco na analizę).

Ostatecznie badacze zanotowali płeć dla ponad 36 milionów naukowców. Pracowali w dowolnym z ponad 100 różnych krajów. Na podstawie tych danych oszacowano stosunek kobiet i mężczyzn w każdej dziedzinie w 2016 r. Następnie obliczyli, jak bardzo te wskaźniki zmieniły się od 2002 r. Obliczono również, ile czasu zajmie, jeśli stopy tych zmian będą kontynuowane, aby kobiety w końcu reprezentują połowę autorów w każdym polu.

W 87 ze 115 przeanalizowanych pól STEMM autorzy płci męskiej znacznie przewyższają liczbę kobiet. Kobiety przekraczały mężczyzn w zaledwie pięciu dziedzinach. Obejmowały one pielęgniarstwo, patologię mowy i położnictwo. (Położna to osoba przeszkolona w zakresie pomocy kobietom podczas porodu.) Wśród najczęstszych autorów kobiet znalazła się fizyka, matematyka i chirurgia. A niektóre z najbardziej zdominowanych przez mężczyzn pól zmieniają się najwolniej.

Na przykład na podstawie tych obliczeń zamknięcie luki płci w astrofizyce zajęłoby około 131 lat. Matematyka? Zajmie to około 60 lat.

W przypadku wielu dyscyplin związanych ze zdrowiem oczekiwanie może być krótsze. Według badań, kobiety mogą zamknąć lukę w zdrowiu środowiskowym w ciągu 16 lat. Zdrowie publiczne ma już mniej więcej taką samą liczbę kobiet i mężczyzn.

Nasi partnerzy:

https://dogin.pl/
https://dogin.pl/sitemap.xml
http://www.brugo.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.