Łowcy DNA

Łowcy DNA

„Ślady DNA pozostawiają po sobie każdy gatunek” – mówi Ryan Kelly. Jest ekologiem z University of Washington w Seattle. Pracuje również w Centre for Ocean Solutions na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii. Zdrapcie swędzenie, mówi, a ty zrzuciłeś komórki skóry zawierające twoje DNA. Zwierzęta domowe i inne zwierzęta zostawiają po sobie kawałki martwej skóry zwanej łupieżem. Gady zrzucają skórę, gdy rosną. W kupie jest nawet DNA.

„Tak jak naukowcy sądowi robią codziennie na miejscu zbrodni, wykrywamy ten ślad DNA, który pozostał” wyjaśnia David Lodge. Jest biologiem na Uniwersytecie Notre Dame w South Bend, Ind. I poluje na znaki, które zwierzę było w pobliżu, szukając fragmentów DNA, które wylał. Naukowcy nazywają ten genetyczny miot jako e-DNA. Tutaj „e” oznacza środowisko.

DNA jest materiałem genetycznym znajdującym się w komórkach wszystkich żywych organizmów. Wygląda jak długa, kręta drabina. Każdy szczebel na tej drabinie jest parą substancji chemicznych zwanych nukleotydami. Istnieją cztery takie chemikalia: adenina, tymina, cytozyna i guanina. Naukowcy nazywają je skrótem A, T, C i G. Każdy nukleotyd na jednym długim boku drabiny musi sparować z konkretnym po drugiej stronie. Jedyna para z T. Wszystkie C muszą sparować z G’s.

Ludzie mają około 3 miliardy szczebli lub par zasad w swoim DNA. Inne gatunki mają więcej lub mniej. Kolejność par zasad w DNA każdego osobnika jest unikalna, ale jego układ będzie bardzo podobny do innych członków jego gatunku. Naukowcy mogą użyć tego kodu do identyfikacji gatunku.

http://www.grykubusia.pl

http://www.ajkshop.pl

Naukowcy poszukują eDNA w całym środowisku, w wodzie, glebie, rdzeniach lodowych – nawet w jelitach pijawek.

Badacze w laboratorium zaczynają od pewnej próbki środowiskowej. Może to być liść, fiolka z wodą, trochę tkanki zwierzęcej lub kurz. Pierwszym krokiem jest wyizolowanie komórek z jednego lub więcej organizmów żywych w próbce. Następnie dodają je do ciężko pracujących chemikaliów. Jedna substancja chemiczna rozbija ścianki komórek, uwalniając ich DNA. Inna substancja chemiczna chwyta białka i inne materiały, które nie są DNA. Maszyna następnie obraca mieszankę z dużą prędkością. Płyn wypełniony DNA płynie na szczyt. Wszystko inne opada na dno. Więcej kroków pozbędzie się dodatkowej cieczy z tej górnej warstwy.

Być może potrzebne będą dodatkowe prace, aby jeszcze bardziej „oczyścić” próbki – wyjaśnia Margaret Hunter. Jest genetykiem z amerykańskiej służby geologicznej w Gainesville w stanie Floryda, na przykład jej laboratorium musiało usunąć pewne związki produkowane przez lokalne drzewa. Szukała DNA z inwazyjnych pytonów birmańskich. Te chemikalia drzewne mogły zatrzymać reakcje, które powinny mieć miejsce w następnych krokach w jej poszukiwaniu eDNA Pythona.

W projektach koncentrujących się na niektórych konkretnych gatunkach, takich jak pyton, te kolejne kroki przeszukują próbkę dla określonego zakresu szczebli od struktury podobnej do drabiny DNA. Ta specyficzna rozpiętość cząsteczki DNA jest znana jako sekwencja. I będzie to unikalne dla swojego gatunku.

Jeśli zostanie znaleziony, metoda utworzy wiele kopii tego fragmentu DNA. Ten proces kopiowania nazywany jest reakcją łańcuchową polimerazy (Puh-LIM-er-ase) lub PCR. W efekcie działa jak fotokopiarka dla DNA.

Zastosowanie PCR zwiększy ten sygnał DNA, wyjaśnia Eva Egelyng Sigsgaard. Jest biologiem z Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze. Pomyśl o zwiększeniu głośności w telefonie komórkowym. Po wzmocnieniu dźwięku możesz usłyszeć dzwonek nad hałasem w tle w pokoju. Podobnie, mówi: „Kiedy wzmacniamy DNA, tworzymy duże ilości specyficznego DNA, którego szukamy.” To sprawia, że ​​DNA wyróżnia się na tle „szumu” genetycznych resztek innych gatunków.

Hunter w USGS dostosowała swoją pracę, aby znaleźć i skopiować część DNA pytona birmańskiego, która różni się od DNA u wszystkich innych gatunków. W 2015 r. Jej zespół pokazał po raz pierwszy, że duże węże mogą zostać wykryte przez eDNA. Jeśli pobieranie próbek eDNA stanie się bardziej rutynowe, może pomóc naukowcom śledzić – lub szukać – dowodów na istnienie rzadkich lub zakamuflowanych gatunków przy stosunkowo niskich kosztach.
Słowa mocy

(Aby uzyskać więcej informacji o Power Words, kliknij tutaj)

amplifikować Aby zwiększyć liczbę, objętość lub inną miarę odpowiedzi.

baza (w genetyce) Skrócona wersja terminu nukleozasada. Te zasady są budulcem cząsteczek DNA i RNA.

pary zasad (w genach) Zestawy nukleotydów, które pasują do siebie na DNA lub RNA. W przypadku DNA adenina (A) pasuje do tyminy (T), a cytozyna (C) do guaniny (G).

biologia Badanie żywych istot. Naukowcy, którzy je badają, są znani jako biologowie.

Birmański Przymiotnik opisujący coś, pochodzący z lub związany z narodem południowo-wschodnioazjatyckim, znanym wcześniej jako Birma (na przykład birmański pyton i kot birmański). Birma jest teraz znana jako Myanmar.

komórka Najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmu. Typowo zbyt mały, by go zobaczyć gołym okiem, składa się z wodnego płynu otoczonego membraną lub ścianą. W zależności od ich wielkości, zwierzęta są zbudowane z dowolnego miejsca, od tysięcy do bilionów komórek. Większość organizmów, takich jak drożdże, pleśnie, bakterie i niektóre algi, składa się tylko z jednej komórki.

substancja chemiczna Substancja utworzona z dwóch lub więcej atomów, które jednoczą się (wiążą) w ustalonej proporcji i strukturze. Na przykład woda jest związkiem chemicznym wytworzonym, gdy dwa atomy wodoru wiążą się z jednym atomem tlenu. Jego wzór chemiczny to H2O. Chemiczny może również być przymiotnikiem opisującym właściwości materiałów, które są wynikiem różnych reakcji pomiędzy różnymi związkami.

związek (często stosowany jako synonim związku chemicznego) Związek jest substancją powstającą, gdy dwa lub więcej pierwiastków chemicznych jednoczą się (wiążą) w ustalonych proporcjach. Na przykład woda jest związkiem zbudowanym z dwóch atomów wodoru związanych z jednym atomem tlenu. Jego symbol chemiczny to H2O.

core Coś – zwykle w kształcie okrągłego – w środku obiektu.

łupież Płatki skóry w futrze lub włosach zwierzęcia.

gruz Rozrzucone fragmenty, zazwyczaj śmieci lub czegoś, co zostało zniszczone. Kosmiczne szczątki, na przykład, zawierają wrak zlikwidowanych satelitów i statków kosmicznych.

DNA (skrót od kwasu dezoksyrybonukleinowego) Długa, dwuniciowa i spiralna cząsteczka wewnątrz większości żywych komórek, która przenosi instrukcje genetyczne. Jest zbudowany na szkielecie fosforu, tlenu i atomów węgla. We wszystkich organizmach żywych, od roślin i zwierząt po drobnoustroje, instrukcje te określają komórki, które cząsteczki muszą wytwarzać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.