Słownik pojęć #1

Słownik pojęć #1

inżynier Osoba, która wykorzystuje naukę do rozwiązywania problemów. Jako czasownik inżynier oznacza zaprojektowanie urządzenia, materiału lub procesu, który rozwiąże jakiś problem lub niezaspokojoną potrzebę.

 

nawóz Azot, fosfor i inne składniki odżywcze roślin dodane do gleby, wody lub liści w celu przyspieszenia wzrostu roślin lub uzupełnienia składników odżywczych, które zostały utracone wcześniej, ponieważ były używane przez korzenie roślin lub liści.

https://www.redsonia.pl

fikcja (fikcja) Pomysł lub opowieść, która jest tworzona, a nie przedstawienie prawdziwych wydarzeń.

 

Rozszczepienie Spontaniczne rozszczepienie dużej jednostki na mniejsze samowystarczalne części. (w fizyce) Proces, w którym duże jądra atomowe rozpadają się, tworząc dwa lub więcej jaśniejszych jąder. Nadwyżka masy jąder macierzystych (w porównaniu do powstałych mniejszych) jest przekształcana w energię.

 

paliwo Każdy materiał, który uwolni energię podczas kontrolowanej reakcji chemicznej lub jądrowej. Paliwa kopalne (węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa) są powszechnym rodzajem, który wyzwala energię poprzez reakcje chemiczne zachodzące podczas ogrzewania (zwykle do momentu spalania).

 

pokolenie Grupa osób (w każdym gatunku) urodzonych w tym samym czasie lub uznawanych za jedną grupę. Twoi rodzice należą na przykład do jednego pokolenia twojej rodziny i twoich dziadków do kogoś innego. Podobnie, ty i wszyscy w ciągu kilku lat twojego wieku na całej planecie są określani jako należący do określonego pokolenia ludzi. Termin ten jest czasem rozszerzony na klasy roczne innych zwierząt lub rodzajów obiektów nieożywionych (takich jak elektronika lub samochody).

 

grawitacja Siła, która przyciąga wszystko, co ma masę lub masę, w kierunku jakiejkolwiek innej rzeczy z masą. Im więcej masy ma coś, tym większa jest jej grawitacja.

 

wodór Najlżejszy element we wszechświecie. Jako gaz jest bezbarwny, bezwonny i wysoce łatwopalny. Jest integralną częścią wielu paliw, tłuszczów i chemikaliów, które składają się na żywe tkanki.

 

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna Sztuczny satelita krążący wokół Ziemi. Prowadzony przez Stany Zjednoczone i Rosję, stacja ta zapewnia laboratorium badawcze, z którego naukowcy mogą przeprowadzać eksperymenty z zakresu biologii, fizyki i astronomii – oraz dokonywać obserwacji Ziemi.

 

jon (adj. zjonizowany) Atom lub cząsteczka z ładunkiem elektrycznym spowodowana utratą lub zyskiem jednego lub więcej elektronów. Zjonizowany gaz lub plazma jest miejscem, w którym wszystkie elektrony zostały oddzielone od swoich macierzystych atomów.

 

Mars Czwarta planeta od Słońca, tylko jedna planeta poza Ziemią. Podobnie jak Ziemia, ma pory roku i wilgoć. Ale jego średnica jest tylko o połowę większa od ziemskiej.

 

NASA skrót od National Aeronautics and Space Administration. Utworzona w 1958 r. Agencja USA stała się liderem w dziedzinie badań kosmosu i stymulowania publicznego zainteresowania eksploracją kosmosu. To dzięki NASA Stany Zjednoczone wysłały ludzi na orbitę, a ostatecznie na Księżyc. Wysłał również jednostki badawcze do badania planet i innych obiektów niebieskich w naszym Układzie Słonecznym.

 

dysza Okrągła wylewka lub szczelina na końcu rury, węża lub rury. Dysze są zwykle używane do kontrolowania przepływu strumienia cieczy lub gazu o wysokim ciśnieniu.

 

Odżywka Witamina, minerał, tłuszcz, węglowodany lub białko, które roślina, zwierzę lub inny organizm potrzebuje jako część swojego pożywienia, aby przeżyć.

 

tlen Gaz, który stanowi około 21 procent atmosfery ziemskiej. Wszystkie zwierzęta i wiele mikroorganizmów potrzebują tlenu, aby napędzić ich wzrost (i metabolizm).

 

fotosynteza (czasownik: fotosynteza) Proces, w którym zielone rośliny i niektóre inne organizmy wykorzystują światło słoneczne do produkcji żywności z dwutlenku węgla i wody.

 

planeta Niebiański obiekt, który krąży wokół gwiazdy, jest wystarczająco duży, aby grawitacja zmiażdżyła go w okrągłą kulę i usunęła inne obiekty z drogi w jego orbitalnej okolicy.

 

tworzywo sztuczne Dowolna z serii materiałów, które można łatwo odkształcać; lub materiały syntetyczne, które zostały wytworzone z polimerów (długie łańcuchy cząsteczki budulca), które wydają się być lekkie, niedrogie i odporne na degradację.

 

zapylać W celu transportu męskich komórek rozrodczych – pyłków – do żeńskich części kwiatu. Umożliwia to nawożenie, pierwszy krok w rozmnażaniu roślin.

 

polimer Substancja zbudowana z długich łańcuchów powtarzających się grup atomów. Wytwarzane polimery obejmują nylon, polichlorek winylu (lepiej znany jako PVC) i wiele rodzajów tworzyw sztucznych. Naturalne polimery obejmują kauczuk, jedwab i celulozę (znajdujące się w roślinach i wykorzystywane do wytwarzania papieru, na przykład).

 

ciśnienie Siła przykładana równomiernie po powierzchni, mierzona jako siła na jednostkę powierzchni.

 

napęd Akcja lub proces napędzania czegoś do przodu, za pomocą siły. Na przykład silniki odrzutowe są jednym ze źródeł napędu wykorzystywanym do utrzymywania samolotów w powietrzu.

 

białko Związek wytworzony z jednego lub więcej długich łańcuchów aminokwasów. Białka są istotną częścią wszystkich żywych organizmów. Stanowią podstawę żywych komórek, mięśni i tkanek; wykonują również pracę wewnątrz komórek. Wśród lepiej znanych, niezależnych białek znajduje się hemoglobina (we krwi) i przeciwciała (również we krwi), które próbują zwalczać infekcje. Leki często działają poprzez zablokowanie białek.

 

psychologiczny Przymiotnik, który odnosi się do sposobu działania ludzkiego umysłu, zwłaszcza w odniesieniu do działań i zachowań kierujących.

 

promieniowanie (w fizyce) Jeden z trzech głównych sposobów przekazywania energii. (Pozostałe dwa to przewodzenie i konwekcja). W promieniowaniu fale elektromagnetyczne przenoszą energię z jednego miejsca do drugiego. W przeciwieństwie do przewodzenia i konwekcji, które potrzebują materiału, aby pomóc w przekazywaniu energii, promieniowanie może przenosić energię przez pustą przestrzeń.

 

radioactive Przymiotnik, który opisuje niestabilne pierwiastki, takie jak pewne formy (izotopy) uranu i plutonu. Takie elementy są uważane za niestabilne, ponieważ ich jądro przelewa energię, która jest przenoszona przez fotony i / lub często jedną lub więcej cząstek subatomowych. Ta emisja energii odbywa się w procesie znanym jako rozpad radioaktywny.

 

recykling Aby znaleźć nowe zastosowania dla czegoś – lub części czegoś – które w innym przypadku mogłoby zostać odrzucone lub traktowane jako odpad.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.