Słownik pojęć #3

Słownik pojęć #3

laser Urządzenie wytwarzające intensywną wiązkę spójnego światła o jednym kolorze. Lasery są używane w wierceniu i cięciu, ustawianiu i prowadzeniu, w przechowywaniu danych iw chirurgii.

 

ciecz Materiał, który płynie swobodnie, ale utrzymuje stałą objętość, jak woda lub olej.

lith Miękki, srebrzysty metaliczny element. Jest najlżejszy ze wszystkich metali i bardzo reaktywny. Jest stosowany w bateriach i ceramice.

 

magnetosfera Obszar otaczający Ziemię (lub inne ciało astronomiczne), w którym jego pole magnetyczne chroni planetę przed wiatrem słonecznym.

Mars Czwarta planeta od Słońca, tylko jedna planeta poza Ziemią. Podobnie jak Ziemia, ma pory roku i wilgoć. Ale jego średnica jest tylko o połowę większa od ziemskiej.

 

mass Liczba, która pokazuje, jak bardzo obiekt opiera się przyśpieszaniu i zwalnianiu – w zasadzie miarą tego, ile materii jest tworzony.

 

materia Coś, co zajmuje przestrzeń i ma masę. Cokolwiek na Ziemi z materią będzie miało właściwość opisaną jako „waga”.

 

Grawitacja mikrograwitacyjna, która jest ułamkiem siły doświadczanej na poziomie morza na Ziemi.

 

molecule Elektro-neutralna grupa atomów, która reprezentuje najmniejszą możliwą ilość związku chemicznego. Cząsteczki mogą być wykonane z pojedynczych typów atomów lub różnych typów. Na przykład tlen w powietrzu składa się z dwóch atomów tlenu (O2), ale woda składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu (H2O).

 

moon Naturalny satelita każdej planety.

 

mięsień Rodzaj tkanki wykorzystywany do wywoływania ruchów przez kurczenie się komórek, zwanych włóknami mięśni. Mięśnie są bogate w białko, dlatego drapieżne gatunki szukają ofiary zawierającej wiele tej tkanki.

 

NASA skrót od National Aeronautics and Space Administration. Utworzona w 1958 r. Agencja USA stała się liderem w dziedzinie badań kosmosu i stymulowania publicznego zainteresowania eksploracją kosmosu. To dzięki NASA Stany Zjednoczone wysłały ludzi na orbitę, a ostatecznie na Księżyc. Wysłał również jednostki badawcze do badania planet i innych obiektów niebieskich w naszym Układzie Słonecznym.

 

nudności Poczucie mdłości na żołądku, tak jakby można było zwymiotować.

 

nerw Długie, delikatne włókno, które przekazuje sygnały przez całe ciało zwierzęcia. Szkielet zwierzęcia zawiera wiele nerwów, z których niektóre kontrolują ruch nóg lub płetw, a niektóre z nich przenoszą odczucia, takie jak gorąco, zimno lub ból.

 

układ nerwowy Sieć komórek nerwowych i włókien, które przekazują sygnały między częściami ciała.

 

neurobiolog Ktoś, kto bada strukturę lub funkcję mózgu i innych części układu nerwowego.

 

orbita Zakrzywiona ścieżka niebiańskiego obiektu lub statku kosmicznego wokół gwiazdy, planety lub księżyca. Jeden kompletny obwód wokół ciała niebieskiego.

 

organ (w biologii) Różne części organizmu, które wykonują jedną lub więcej określonych funkcji. Na przykład, jajnik jest narządem, który wytwarza jajka, mózg jest narządem, który nadaje sygnały nerwowe, a korzenie rośliny są narządami, które pobierają składniki odżywcze i wilgoć.

 

cząsteczka Minutna ilość czegoś.

 

persistent Przymiotnik dla czegoś, co jest trwałe.

 

physical (przym.) Termin określający rzeczy istniejące w świecie rzeczywistym, w przeciwieństwie do wspomnień lub wyobraźni. Może również odnosić się do właściwości materiałów, które wynikają z ich wielkości i interakcji niechemicznych (np. Gdy jeden blok uderza siłą w drugie).

 

planeta Niebiański obiekt, który krąży wokół gwiazdy, jest wystarczająco duży, aby grawitacja zmiażdżyła go w okrągłą kulę i usunęła inne obiekty z drogi w jego orbitalnej okolicy. Aby wykonać trzeci wyczyn, obiekt musi być wystarczająco duży, aby przyciągnąć sąsiednie obiekty do samej planety lub przewieźć je wokół planety i wynieść w przestrzeń kosmiczną.

 

psychologiczny Przymiotnik, który odnosi się do sposobu działania ludzkiego umysłu, zwłaszcza w odniesieniu do działań i zachowań kierujących.

 

psycholog Naukowiec lub specjalista od zdrowia psychicznego, który bada umysł ludzki, zwłaszcza w odniesieniu do działań i zachowań.

 

promieniowanie (w fizyce) Jeden z trzech głównych sposobów przekazywania energii. (Pozostałe dwa to przewodzenie i konwekcja). W promieniowaniu fale elektromagnetyczne przenoszą energię z jednego miejsca do drugiego. W przeciwieństwie do przewodzenia i konwekcji, które potrzebują materiału, aby pomóc w przekazywaniu energii, promieniowanie może przenosić energię przez pustą przestrzeń.

 

Zjazd Aby przemieścić się po klifie lub innej prawie pionowej powierzchni skalnej, przesuwaj się po linie, jednocześnie okresowo kopiąc się po powierzchni nogami.

 

Czerwona planeta Pseudonim Marsa.

 

ryzyko Szansa lub prawdopodobieństwo matematyczne, że może się zdarzyć coś złego. Na przykład ekspozycja na promieniowanie stwarza ryzyko raka. Albo zagrożenie – lub niebezpieczeństwo – samo w sobie. (Na przykład: wśród zagrożeń nowotworowych, z którymi borykają się ludzie, promieniowanie i woda pitna były skażone arsenem).

 

science fiction Pole literackich lub filmowych opowieści, które rozgrywają się na tle fantasy, zwykle oparte na spekulacjach na temat tego, jak nauka i inżynieria będą kierować rozwojem wydarzeń w odległej przyszłości. Fabuły w wielu z tych historii koncentrują się na podróżach kosmicznych, przesadnych zmianach przypisywanych ewolucji lub życiu w (lub na) obcych światach.

 

morze Ocean (lub region, który jest częścią oceanu). W przeciwieństwie do jezior i strumieni, woda morska – lub woda oceaniczna – jest słona.

 

krzem Niemetalowy, półprzewodnikowy element stosowany w tworzeniu obwodów elektronicznych. Czysty krzem występuje w błyszczącej, ciemnoszarej, krystalicznej postaci i jako bezkształtny proszek.

 

symulacja (v. simulate) Analiza, często dokonywana za pomocą komputera, pewnych warunków, funkcji lub wyglądu systemu fizycznego. Program komputerowy zrobiłby to za pomocą operacji matematycznych, które mogą opisywać system i jego zmiany w czasie lub w odpowiedzi na różne przewidywane sytuacje.

 

stres (w biologii) Czynnik – taki jak nietypowe temperatury, ruchy, wilgoć lub zanieczyszczenie – ma wpływ na zdrowie gatunku lub ekosystemu. (w psychologii) Reakcja psychiczna, fizyczna, emocjonalna lub behawioralna na zdarzenie lub okoliczność (stresor), która zakłóca zwykły stan osoby lub zwierzęcia lub stawia zwiększone wymagania wobec osoby lub zwierzęcia; stres psychiczny może być dodatni lub ujemny.

 

ankieta (v.) Aby zadać pytania, które zbierają dane na temat opinii, praktyk (takich jak na przykład nałóg jedzenia lub spania), wiedzy lub umiejętności szerokiego grona osób. Badacze wybierają liczbę i typy osób przesłuchiwanych w nadziei, że odpowiedzi udzielane przez te osoby będą reprezentatywne dla innych osób w ich wieku, należących do tej samej grupy etnicznej lub mieszkających w tym samym regionie. (n.) Lista pytań, które będą oferowane do zebrania tych danych.

 

objaw Fizyczny lub mentalny wskaźnik ogólnie uważany za charakterystyczny dla choroby. Czasami pojedynczy objaw – szczególnie ogólny, taki jak gorączka lub ból – może być oznaką wielu różnych rodzajów urazów lub chorób.

 

ukształtowanie terenu Ziemia w określonym obszarze i cokolwiek to pokrywa. Termin ten może odnosić się do wszystkiego, począwszy od gładkiego, płaskiego i suchego krajobrazu, aż do górzystego regionu pokrytego głazy, bagien i pokrywy leśnej.

 

terapia (zalecana terapia) Leczenie mające na celu złagodzenie lub wyleczenie zaburzenia.

 

Tkanka Wykonana z komórek, dowolnego z różnych rodzajów materiałów, które składają się zwierząt, roślin lub grzybów. Komórki w tkance pracują jako jednostka do wykonywania określonej funkcji w żywych organizmach. Na przykład różne organy ludzkiego ciała są często wytwarzane z wielu różnych typów tkanek.

 

tuby próżniowe Znane również jako tuba elektronowa, to szklany element elektryczny (obecnie w dużej mierze przestarzały) używany do wzmacniania sygnałów elektronicznych poprzez kontrolowanie przepływu elektronów w próżni. Dzisiaj tranzystory mają tendencję do odgrywania tej samej roli w telewizorach, radiach i hostach innych urządzeń elektronicznych.

 

pasy van Allena Dwa pasy, wewnętrzny i zewnętrzny, otaczająca Ziemię. Składają się one z promieni kosmicznych – naładowanych cząstek (elektronów i protonów). Pasy rozciągają się od około 13 000 do 60 000 kilometrów (od 8 100 do 37 300 mil) ponad powierzchnią planety. Cząstki wysokoenergetyczne, rodzaj promieniowania, zmieniają się w czasie i wysokości i stanowią zagrożenie dla zdrowia narażonych na działanie kosmicznych podróżników.

https://redsms.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.