Wskutek nowelizacji prawa budowlanego, które obowiązuje od stycznia 2009 roku, koniecznie stało się obecnie posiadanie certyfikacji budynków uwzględniającej charakterystykę energetyczną danego obiektu. Obowiązkowi posiadania takiego dokumentu podlegają zarówno deweloperzy oddający budynki do użytku, jak i właściciele mieszkań na rynku wtórnym przeznaczonych na wynajem lub sprzedaż. Takie dokumenty mogą wystawiać audytorzy energetyczni, czyli specjalnie przeszkolone osoby w zakresie dokonywania oceny energetycznej budynków oraz posiadające wpis do rejestru osób uprawnionych. Z racji coraz większej liczby osób, które mają takie uprawnienia obowiązujące na terenie całego kraju, świadectwa energetyczne Kraków, Warszawa czy też dotyczące nieruchomości w innym mieście, można bez problemu uzyskać, tym bardziej że mogą wystawiać je równieżczytaj więcej