Uczniowie mogą się przekonać, jak ich rodzice postrzegają zmiany klimatu

Uczniowie mogą się przekonać, jak ich rodzice postrzegają zmiany klimatu

Większość dorosłych ma niższy poziom obaw o zmiany klimatu niż młodzi ludzie. Jednak to dorośli mają wpływ na politykę przyczyniającą się do zmian klimatu. Obecnie nowe badanie pokazuje, że młodzież może poruszyć obawy rodziców dotyczące wpływu człowieka na klimat. Klucz: porozmawiaj o problemach i podziel się tym, czego się uczyłeś w szkole. Taki jest wniosek z badania opublikowanego 6 maja w Nature Climate Change.
Wyjaśnienie: CO 2 i inne gazy cieplarniane

Młodzi ludzie mają powody, by martwić się zmianami klimatu. Rosnące poziomy gazów cieplarnianych spowodowały już poważniejsze burze, susze i inne rodzaje ekstremalnych warunków pogodowych. Poziomy morza rosną w wielu miejscach. Pożary zagrażają innym obszarom. Rosnące temperatury wpływają na zaopatrzenie w żywność i wodę. Zmieniają się siedliska roślin i zwierząt. Nawet ludzkie zdrowie jest zagrożone. A jeśli ludzie nie zareagują wkrótce, skutki będą się tylko pogarszać.

Dziesięcio- do czternastolatkowie mogą zrozumieć złożone tematy, mówi Danielle Lawson. Naukowiec społeczny, który bada, jak ludzie komunikują się na temat zmian klimatu, Lawson właśnie otrzymał tytuł doktora na Uniwersytecie Stanu Karolina Północna w Raleigh. Jest również częścią zespołu, który sprawdził zdolność młodych nastolatków do nauczania rodziców o zmianach klimatu.

Dorośli mogą odrzucić komunikaty o zmianach klimatu lub inne tematy, które kojarzą z grupami politycznymi, z którymi się nie zgadzają. Jednak większość dzieci w wieku od 10 do 14 lat nie łączy się jeszcze z przekonaniami i pomysłami poszczególnych grup politycznych, wskazuje Lawson.

W nowym badaniu nauczyciele wykorzystali nowy program nauczania dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Wymagało to nie tylko lekcji na temat zmian klimatu. Uczniowie wzięli również udział w projektach serwisowych. „Jednym z przykładów było zbieranie i pobieranie próbek planktonu” – mówi Lawson. Uczniowie pisali posty na blogach o tym, czego się nauczyli, i dzielili się nimi z innymi. Uczniowie przeprowadzili także wywiad z rodzicami. Ktoś mógłby zapytać ojca, na przykład, jakie zmiany widział w czasie pogody w ich rodzinnym mieście.
Wyjaśnienie: Skąd pochodzą paliwa kopalne

Program upewnił się, że uczniowie będą rozmawiać z rodzicami. Jednak Lawson dodaje: „w żadnym momencie nie mówiliśmy dzieciom, co mają myśleć ani co mówić”. W ten sposób „dzieci nie czuły, że na nich spoczywa cała odpowiedzialność, aby zmienić zdanie rodziców o czymkolwiek”.

„Ogólnie rzecz biorąc, [nowy] program nauczania zwiększa obawy dzieci związane ze zmianami klimatu”, informuje Lawson. Zwiększyło to również poziom obaw rodziców. Naukowcy uważają, że to dlatego, że uczniowie dużo mówili o kwestiach związanych z klimatem w domu.
Przed i po

Piętnastu nauczycieli szkół średnich zostało losowo przydzielonych do jednej z dwóch grup. Jeden z nich, grupa testowa, odbył szkolenie w zakresie korzystania z nowego programu nauczania przed przedstawieniem go uczniom. Nauczyciele z grupy kontrolnej prowadzili regularne lekcje swoich szkół na temat zmian klimatu. W tych programach brakowało także dodatkowych działań.

Zespół Lawsona przydzielił uczniów i ich rodziców do dwóch grup. Zespół starał się dopasować grupy na podstawie liczby osób w gospodarstwie domowym, ich wieku, dochodów rodziny i innych czynników. Pomogłoby to, gdyby naukowcy porównali efekty nowego programu nauczania. Następnie naukowcy przeprowadzili ankietę wśród dzieci i ich rodziców przed i po szkolnych lekcjach na temat zmian klimatu.

Rodzice i uczniowie w obu grupach wykazali większe zaniepokojenie zmianami klimatu po lekcjach. Ale rodziny, w których dzieci były w grupach testowych, wykazały największe zmiany.

Nowy program wydawał się najbardziej skuteczny w przypadku rodziców, którzy należeli do jednej z dwóch grup, które zazwyczaj najmniej troszczą się o zmiany klimatu: mężczyzn i ludzi, którzy mają konserwatywne poglądy polityczne. Czemu? Jednym z powodów może być to, że rodzice mają zaufanie do swoich dzieci, mówi Lawson. Mogą być mniej skłonni myśleć o swoich synach lub córkach jako o nastawieniu do zmian klimatycznych podyktowanych względami politycznymi. Tak więc ci rodzice mogą teraz chętniej słuchać i uczyć się od nich.

Rodzice dziewcząt częściej wykazywali większe zaniepokojenie zmianami klimatu po zastosowaniu nowego programu. Inne badania pokazują, że dziewczęta w tej grupie wiekowej zazwyczaj mają lepsze umiejętności komunikacyjne niż chłopcy, mówi Lawson. I, dodaje, niektórzy rodzice nie rozmawiali dużo o nauce z dziewczynami przed rozpoczęciem programu. Nowy program mógł sprawić, że dziewczęta poczułyby się pewniej, dzieląc się swoimi obawami dotyczącymi kwestii klimatycznych.
Reakcja na wyniki

Hilary Boudet jest socjologiem na Oregon State University w Corvallis. Przeprowadziła podobne badania z dziećmi i rodzinami na lekcjach obejmujących sposoby oszczędzania energii. „Idea angażowania młodych ludzi w relacje z rodzicami jest ważną, ale niedocenianą ścieżką zmian”, mówi Boudet. Odkryła, że ​​„szczególnie intrygujące” jest nowe badanie, które wykazało większy wpływ córek i zdolność dzieci do zmiany postaw wobec zmian klimatycznych u konserwatywnych rodziców.

Dodanie grupy kontrolnej zwiększa pewność, że podobne wyniki mogą się zdarzyć gdzie indziej. Jednak, jak mówi, dalsze badania nadal będą musiały być przeprowadzone w innych miejscach. Pragnie również, aby zespół zapytał ludzi o to, jak mogli zmienić swoje zachowania po otrzymaniu nowych lekcji.

Lawson ma nadzieję, że dzieci mogą zwiększyć zrozumienie przez rodziców wiedzy o klimatologii. „Wiem, jak potężne mogą być dzieci” – mówi Lawson. „Są niesamowici”.

A ona zauważa, że ​​nie potrzebujesz specjalnego programu nauczania, aby omówić problemy klimatyczne w domu. „Porozmawiaj z rodzicami o tym, co się dzieje” – mówi. „Nie bój się dzielić swoimi przemyśleniami”. I nie zniechęcaj się, jeśli nie zmienisz umysłów swoich rodziców po jednym czacie, dodaje. „Ważne jest, aby nie rezygnować z nadziei i być gotowym na te rozmowy”.

https://dogin.pl/
http://www.angelofdeath.pl/
http://www.grykubusia.pl/
http://www.faberfaber.pl/
http://kzpr.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.